epacq-diensten-beeld-epb-verslaggeving
EPB

EPB staat voor Energie-Prestatie-regelgeving en Binnenklimaat. De EPB-regelgeving is van toepassing op alle gebouwen :

Een EPB-verslaggever (ook ‘verslaggever’ genoemd) rapporteert de energieprestatie van gebouwen namens de aangifteplichtige (bouwheer/opdrachtgever). Hij voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, adviseert minstens éénmalig over het behalen van de EPB-eisen, rapporteert hierover met de startverklaring en dient de EPB-aangifte in na de werken.

Het E-peil is een cijfer waarmee de energieprestatie van een gebouw wordt uitgedrukt. Vanaf 2020 verschijnt op het energieprestatiecertificaat ook een energielabel.

  • die geklimatiseerd worden (dus verwarmd of gekoeld)
  • en waarvoor een aanvraag (of melding) tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt gedaan.