epacq-diensten-beeld-veiligheidscoordinatie
Veiligheidscoördinatie

De tussenkomst van veiligheidscoördinator is verplicht wanneer tenminste twee aannemers werken op één en dezelfde werf. De coördinator heeft de taak advies te geven over de preventiemaatregelen die moeten genomen worden om bij de bouw- of verbouwingswerken.

Epacq werkt met erkende veiligheidscoördinatoren van het niveau B. Deze mensen verschijnen geregeld maar meestal onaangekondigd op de werf en zien erop toe dat de werken in veilige en gezonde omstandigheden verlopen. Tijdens de werfbezoeken verzamelen de veiligheidscoördinatoren ook bewijsstukken die nuttig kunnen zijn voor de EPB-aangifte