epacq-diensten-beeld-epb-verslaggeving
EPB

EPB staat voor Energie-Prestatie-regelgeving en Binnenklimaat. De EPB-regelgeving is van toepassing op alle gebouwen :

Een EPB-verslaggever (ook ‘verslaggever’ genoemd) rapporteert de energieprestatie van gebouwen namens de aangifteplichtige (bouwheer/opdrachtgever). Hij voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, adviseert minstens éénmalig over het behalen van de EPB-eisen, rapporteert hierover met de startverklaring en dient de EPB-aangifte in na de werken.

Het E-peil is een cijfer waarmee de energieprestatie van een gebouw wordt uitgedrukt. Vanaf 2020 verschijnt op het energieprestatiecertificaat ook een energielabel.

  • die geklimatiseerd worden (dus verwarmd of gekoeld)
  • en waarvoor een aanvraag (of melding) tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt gedaan.
epacq-diensten-beeld-ventilatie-verslaggeving
Ventilatieverslaggeving

Het doel van de EPB-regelgeving zijn energiezuinige, maar ook gezonde en comfortabele gebouwen. Voor een gezond binnenklimaat zijn minimale ventilatievoorzieningen dan ook verplicht. De Ventilatieverslaggever waakt over de kwaliteit van de ventilatiessystemen. De tussenkomst van een ventilatieverslaggever is verplicht sinds 2016.

epacq-diensten-beeld-blowerdoor-testen
Photocredits
Brandon Stafford
Luchtdichtheidstest

Naast isoleren en energiezuinige installaties is luchtdicht bouwen is één van de mogelijkheden om een lager (dus beter) E-peil te behalen. De luchtdichtheid van een gebouw kan worden gemeten met een zgn. 'Blowerdoor-test'. Zo'n test is niet verplicht maar met een test met gunstig resultaat wint u gemiddeld 6 tot 8 E-peilpunten.

epacq-diensten-beeld-warmteverlies-berekening
Warmteverliesberekening

Een warmteverliesberekening bepaalt hoeveel vermogen er nodig is om een gebouw of een ruimte op te warmen. Als deze berekening niet wordt uitgevoerd, kan dit voor volgende problemen zorgen:

  • Het gebouw of de ruimte kan niet of niet snel genoeg opgewarmd worden.
  • Als de ketel of warmtepomp teveel vermogen levert slaat deze voortdurend aan/uit en dit zorgt voor een hoger energieverbruik en een kortere levensduur.

De vertrektemperatuur van het water dat naar radiatoren of vloerverwarming stroomt is één van de factoren die een invloed heeft op het E-peil. Een warmteverliesberekening is geen verplicht onderdeel van de EPB. De verslaggever mag altijd uitgaan van een standaard-situatie maar met een warmteverliesberekening kan een energiezuinige verwarming op lage temperatuur worden aangetoond en dit leidt bij de epb-aangifte tot een daling van het E-peil met 4 tot 6 punten

epacq-diensten-beeld-veiligheidscoordinatie
Veiligheidscoördinatie

De tussenkomst van veiligheidscoördinator is verplicht wanneer tenminste twee aannemers werken op één en dezelfde werf. De coördinator heeft de taak advies te geven over de preventiemaatregelen die moeten genomen worden om bij de bouw- of verbouwingswerken.

Epacq werkt met erkende veiligheidscoördinatoren van het niveau B. Deze mensen verschijnen geregeld maar meestal onaangekondigd op de werf en zien erop toe dat de werken in veilige en gezonde omstandigheden verlopen. Tijdens de werfbezoeken verzamelen de veiligheidscoördinatoren ook bewijsstukken die nuttig kunnen zijn voor de EPB-aangifte