Een pakket, verschillende diensten, gezamelijk of apart

EPB verslaggeving

Wat is EPB?

EPB staat voor Energie-Prestatie-regelgeving en Binnenklimaat. De EPB-regelgeving is van toepassing op alle gebouwen. Een EPB-verslaggever (ook ‘verslaggever’ genoemd) rapporteert de energieprestatie van gebouwen namens de aangifteplichtige (bouwheer/opdrachtgever). Hij voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, adviseert minstens éénmalig over het behalen van de EPB-eisen, rapporteert hierover met de startverklaring en dient de EPB-aangifte in na de werken.

Wat is het E-peil?

Het E-peil is een cijfer waarmee de energieprestatie van een gebouw wordt uitgedrukt. Vanaf 2020 verschijnt op het energieprestatiecertificaat ook een energielabel.

Epacq helpt je bij je epb verslaggeving
EPB verslaggeving
Ventilatieverslaggeving
Veiligheidscoördinatie
Luchtdichtheidstest
Warmteverliesberekening