Een pakket, verschillende diensten, gezamelijk of apart

Veiligheidscoördinatie

Wanneer is een veiligheidscoördinator verplicht?

De tussenkomst van veiligheidscoördinator is verplicht wanneer tenminste twee aannemers werken op één en dezelfde werf. De coördinator heeft de taak advies te geven over de preventiemaatregelen die moeten genomen worden om bij de bouw- of verbouwingswerken.

Epacq veiligheidscoördinatoren niveau B

Epacq werkt met erkende veiligheidscoördinatoren van het niveau B. Deze mensen verschijnen geregeld maar meestal onaangekondigd op de werf en zien erop toe dat de werken in veilige en gezonde omstandigheden verlopen. Tijdens de werfbezoeken verzamelen de veiligheidscoördinatoren ook bewijsstukken die nuttig kunnen zijn voor de EPB-aangifte

Epacq helpt je bij je epb verslaggeving
EPB verslaggeving
Ventilatieverslaggeving
Veiligheidscoördinatie
Luchtdichtheidstest
Warmteverliesberekening