Een pakket, verschillende diensten, gezamelijk of apart

Diensten

EPB verslaggeving

EPB staat voor Energie-Prestatie-regelgeving en Binnenklimaat. De EPB-regelgeving is van toepassing op alle gebouwen. Een EPB-verslaggever (ook ‘verslaggever’ genoemd) rapporteert de energieprestatie van gebouwen namens de aangifteplichtige (bouwheer/opdrachtgever). Hij voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, adviseert minstens éénmalig over het behalen van de EPB-eisen, rapporteert hierover met de startverklaring en dient de EPB-aangifte in na de werken.

Meer over EPB verslaggeving

Luchtdichtheidstest

Naast isoleren en energiezuinige installaties is luchtdicht bouwen is één van de mogelijkheden om een lager (dus beter) E-peil te behalen. De luchtdichtheid van een gebouw kan worden gemeten met een zgn. 'Blowerdoor-test'. Zo'n test is niet verplicht maar met een test met gunstig resultaat wint u gemiddeld 6 tot 8 E-peilpunten.

Meer over Luchtdichtheidstest

Veiligheidscoördinator

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen moeten veiligheidscoördinatoren aangesteld worden, als tenminste twee aannemers werken uitvoeren op een zelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats. Dit geldt zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijkingsfase van de werken.

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/tijdens-de-werken/veiligheidscoordinator-bij-bouwwerken

Meer over Veiligheidscoördinator

Ventilatieverslaggeving

Het doel van de EPB-regelgeving zijn energiezuinige, maar ook gezonde en comfortabele gebouwen. Voor een gezond binnenklimaat zijn minimale ventilatievoorzieningen dan ook verplicht. De Ventilatieverslaggever waakt over de kwaliteit van de ventilatiessystemen. De tussenkomst van een ventilatieverslaggever is verplicht sinds 2016.

Meer over Ventilatieverslaggeving

Warmteverliesberekening

Een warmteverliesberekening bepaalt hoeveel vermogen er nodig is om een gebouw of een ruimte op te warmen. Als deze berekening niet wordt uitgevoerd, kan dit voor volgende problemen zorgen:

  • Het gebouw of de ruimte kan niet of niet snel genoeg opgewarmd worden.
  • Als de ketel of warmtepomp teveel vermogen levert slaat deze voortdurend aan/uit en dit zorgt voor een hoger energieverbruik en een kortere levensduur.

Meer over Warmteverliesberekening